EFS
EFS (3)
EFS (4)
EFS (5)
EFS (6)

Aktualności

 

An integrative sports competition „THE CHAMPIONS WITH A WINDMILL” will be held on 18th February 2016, from 9.00-12.00, at the Astoria swimming pool, 23 Królowej Jadwigi Street, Bydgoszcz.

 

The aim of the event is to integrate the sports circle of Bronisław Malinowski Sports School no. 25 in Bydgoszcz with the young people with intellectual deficiencies of The Windmill Foundation and the Special Educational Centre no. 3 in Bydgoszcz. KalosKagathos –Beautiful and Good is the motto of the event. We want our athletes to be not only physically fit but also wise and sensitive.

 

The competition will be attended by 64 participants, half of which are the young people representing The Windmill Foundation and the Special Educational Centre no 3. The other participants are the students of Bronisław Malinowski Sports School no. 25, who actively practise canoeing. The competitors will be divided into 8 teams which will compete with one another in dragonboats.

 

You are welcome to cheer all the teams. Those who can not attend the event, will be able to watch the broadcast on the website:https://www.youtube.com/user/dexubdg/live

 

 

The organizer of the competition is Bronisław Malinowski Sports School no 25 in Bydgoszcz and the co-organizer is the Counsil of Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto Districts.

 

 

 

Integracyjne zawody sportowe

 

 „MISTRZOWIE Z WIATRAKIEM”

 

18 lutego 2016 od godziny 9.00-12.00 na Pływalni Astoria przy ul. Królowej Jadwigi 23 odbędą się integracyjne zawody sportowe „Mistrzowie z Wiatrakiem”.

Celem imprezy jest integracja środowiska sportowego z Zespołu Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie z Fundacji Wiatrak i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy. Kalos Kagathos- Piękny i Dobry to hasło przewodnie imprezy. Pragniemy aby młodzież była nie tylko sprawna fizycznie ale także mądra i wrażliwa.

 

W rywalizacji weźmie udział 64 uczestników, w tym połowa to młodzież  z Fundacji Wiatrak i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 3. Pozostali uczestnicy to uczniowie Zespołu Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego, specjalizujący się w kajakarstwie. Uczestnicy zostaną podzieleni na 8 zespołów, które będą rywalizowały ze sobą w „SMOCZYCH ŁODZIACH”.

Zapraszamy do kibicowania wszystkim zawodnikom. Osoby, które nie mogą osobiście uczestniczyć w imprezie mogą zobaczyć bezpośrednią relację na naszej stronie – zakładka „SMOKI” MISTRZOWIE Z WIATRAKIEM, lub klikając na poniższy link https://www.youtube.com/user/dexubdg/live

 

 

W przypadku problemów z działaniem transmisji proszę skorzystać z linku powyżej.

Organizatorem zawodów jest Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego im. Bronisława Malinowskiego w Bydgoszczy, natomiast współorganizatorem Rada Osiedla Bocianowo- Śródmieście- Stare Miasto.

W naszej szkole odbyło się podsumowanie pierwszego semestru. Wybraliśmy najlepszych uczniów -sportowców. Nagrodziliśmy brawami największe sukcesy sportowe i dydaktyczne.
Kategoria Najlepszy Uczeń- Sportowiec:
1. 1a Jakub Rybarczyk
2. 1b Kacper Domagała
3. 1c Jakub Chmielewski
4. 2a Kordian Kafar
5. 2b Mateusz Świtaj
6. 2c Nicole Pachura
7. 2 d Mateusz Triebwasser
8. 3a Filip Steliga
9. 3b Piotr Czereszko
10. 3c Kacper Zakrzewski
11. 3d Paweł Kopycki

Do sukcesów dydaktycznych naszych, sportowców ‘’ należy także zaliczyć osiągnięcia ucznia klasy 3d Pawła Kopyckiego podczas Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z Języka Angielskiego. Paweł wspaniale się zaprezentował się podczas etapu szkolnego i rejonowego. W marcu będziemy trzymać kciuki za powodzenie podczas trzeciego już etapu konkursu na szczeblu wojewódzkim. Uczeń przygotowywał się pod kierunkiem Pani Doroty Cieszyńskiej.

Klasy zostały również wyróżnione pod względem: nauki, zachowania oraz frekwencji.

Najlepsze klasy pod względem zachowania:
1. Miejsce 2c średnia 3,94
2. Miejsce 2b średnia 3,87
3. Miejsce 1b średnia 3,16


Najlepsze klasy pod względem nauki:
1. Miejsce 2b średnia 3,73
2. Miejsce 2d średnia 3,59
3. Miejsce 2c średnia 3,53

Uczniowie wykazujący się najlepszą frekwencją:
2a Dawid Waleńczykowski 99,74%
1a Krzysztof Osiński 99,6 %
1c Dawid Orzechowski 99,6%
1b Kacper Domagała i Oliwia Wojewódzka 99,23%
2d Tomasz Bartoszewski 98,14%
3d Adrian Bączkowski 98,04%
3a Grzegorz Wyrąbkiewicz 94%

Została też podana semestralna klasyfikacja klas roku. Oto najlepsze z nich!
1. Miejsce 18p 2bg
2. Miejsce 16p 2cg
3. Miejsce 12p 1bg
4. Miejsce 10p 2ag i 3d g
5. Miejsce 8p 1ag

 

 

 

Projekty Rządowe
Projekty Rządowe (2)
Projekty Rządowe (3)
Projekty Rządowe (4)
Projekty Rządowe (5)
Projekty Rządowe (6)
Projekty Rządowe (7)