Biuletyn Informacji Publicznej w Bydgoszczy
Indywidualizacja, procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej postawy kształcenia ogólnego.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W drodze do sukcesu.
Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.
Owoce w szkole
Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.
Pracownie komputerowe dla szkół

PostHeaderIcon Mistrzostwa Polski Młodzików w kajakarstwie klasycznym.

Mistrzostwa Polski Młodzików w kajakarstwie klasycznym.

Bydgoszcz 23-24.08.2014r. 

Wyniki uczniów klasy 1 bg 

1 miejsce K-4 2000 m młodziczek

Weronika Kwasigroch, Victoria Kleibor, Sara Sperkowska, Klaudia Kulczycka

regaty2

1 miejsce C-4 2000 m młodzików

Sebastian Aleksandrowicz, Damian Gutowski, Rafał Gutowski, Filip Urbanek

regaty6

1 miejsce C-2 2000 m młodzików

Damian Gutowski, Rafał Gutowski

regaty5

2 miejsce C-1 2000 m młodzików

Sebastian Aleksandrowicz

regaty8

3 miejsce K-4 2000 m młodzików

Bartosz Kińczyk, Mateusz Wiśniewski, Adrian Róg, Piotr Czereszko

regaty7

arty

 

PostHeaderIcon Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015

ZS25MS.0121.19.2014                                                         Bydgoszcz, 10.09.2014 r.

Wydział Edukacji i Sportu

ul. Grudziądzka 9-15

85-130 Bydgoszcz

            W związku z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 z późn.zm.) przekazuję informację o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015:

Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

Szkoła Podstawowa nr 47 w Bydgoszczy

Gimnazjum nr 58 mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

02.01.2015 dzień po Nowym Roku

02.01.2015 r. dzień po Nowym Roku

05.01.2015 dzień przed Świętem Trzech Króli

05.01.2015 r. dzień przed Świętem Trzech Króli

21.04.2015 r. egzamin gimnazjalny

01.04.2015 r. sprawdzian uczniów klas szóstych szkół podstawowych

22.04.2015 r. egzamin gimnazjalny

21.04.2015 r. egzamin gimnazjalny

23.04.2015 r. egzamin gimnazjalny

22.04.2015 r. egzamin gimnazjalny

05.06.2015 r. piątek Po Bożym Ciele

23.04.2015 r. egzamin gimnazjalny

 

05.06.2015 r. piątek po Bożym Ciele

 Powyższe informacje przedstawiono:

1. nauczycielom w dniu 29 sierpnia 2014 r. – podczas posiedzenia rad pedagogicznych

2. rodzicom- w dniach 08 i 09 września 2014 r. – podczas zebrań z rodzicami

3. uczniom – podczas pierwszych godzin z wychowawcą

 

 

PostHeaderIcon „AKTYWNY W SZKOLE – TWÓRCZY W ŻYCIU”

PROJEKT UNIJNY „AKTYWNY W SZKOLE – TWÓRCZY W ŻYCIU”

 

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klasy I dg uczestniczyli w zajęciach języka angielskiego w ramach projektu unijnego „Aktywny w szkole – twórczy w życiu”. Aby rozwijać swoje umiejętności językowe spotkaliśmy się z uczniami uczęszczającymi do szkoły NATO. Organizatorami tego spotkania byli uczniowie Zespołu Szkół nr 32 w Bydgoszczy wraz z nauczycielem Panią Aleksandrą Majer-Kukawką. Tematem spotkania była ekologia (How eco are you?). Podczas spotkania uczniowie wykonali figury zwierząt z produktów odpadowych oraz zasadzili rośliny na terenie Zespołu Szkół nr 32. Serdecznie dziękujemy za serdeczność i mamy nadzieję gościć uczniów i Panią Olę u nas w przyszłym roku.

 zd1

zd2

zd3

zd4