Aktualności

 

 

 

 

 

Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych

 

Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Termin :

od 22 maja 2017 r. (poniedziałek)

do 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) do godziny 15.00

 

 

Podręcznik użytkownika systemu rekrutacji można pobrać klikając na ten tekst.

 

Adres do strony logowania dla uczniów:

 

https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat/app/login.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

 

Szkoła Podstawowa nr 47 ogłasza nabór dla nauczycieli - uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2017 r. – 31.07.2018 r.

 Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego - dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.zs25.bydgoszcz.pl.  Dokumenty – formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Emilia Subutkiewicz.

 Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.zs25.bydgoszcz.pl po zakończeniu naboru.

 

 Termin składania dokumentów: do 7 lipca 2017 r. 

 

 

 

Regulamin Rekrutacji uczestników projektu

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Bal gimnazjalny

14.06 odbył się bal gimnazjalny. Na balu bawili się uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum. Nie zabrakło pokazu tańców, pysznego tortu oraz zabawy w rytm przebojów starych i nowych. Dziękujemy Radzie Rodziców za przygotowanie tak pięknej imprezy!

 

BEZPIECZNE WAKACJE 2017

 

Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów. Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.

 

AKCJA TRWA OD 22 MAJA DO 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU.

 

 

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2016/2017

 

Data

Szkoła

Klasa

Godzina

Uwagi

22 czerwca 2017 r.

Gimnazjum nr 58 MS

trzecie

17.00

W dniu 23.06.2017 r. uczniowie przychodzą do szkoły po odbiór oryginałów zaświadczeń OKE oraz świadectw ukończenia gimnazjum (godzina 9.00 klasa 3 ag i 3bg, godzina 9.30 klasa 3cg i 3dg)

23 czerwca 2017 r. (piątek)

Gimnazjum nr 58 Mistrzostwa Sportowego

pierwsze i drugie

8.00

Uroczyste wręczenie świadectw i nagród

Szkoła Podstawowa nr 47

Czwarte, piąte, szóste

9.30

Uroczyste wręczenie świadectw i nagród

Szkoła Podstawowa nr 47

Pierwsza, drugie, trzecie

11.00

Uroczyste wręczenie świadectw i nagród