EFS
EFS (2)
EFS (3)
EFS (4)
EFS (5)

Aktualności

Citi Trail!

Nasi uczniowie w zawodach City Trail!
15 listopada, niedzielny poranek, uczniowie kl 1a : Agata Wiatrowska, Julia
Nowak, Franciszek Jarocki, Igor Nowak, Jakub Nebak oraz uczennica 5a Magda
Kozłowska pod okiem Pani Iwony Fujarskiej już po raz drugi brali udział w
Ogólnopolskich zawodach Citi trail w Myślęcinku. Gratulujemy młodym biegaczom i
trzymamy kciuki za kolejne starty.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Odpłatność za obiady za  m-c  GRUDZIEŃ 2015 wynosi:

16 dni x2,50 = 40,00 zł  

 

Wpłacamy od 25.11.2015 do 27.11.2015r  u intendentki w

sekretariacie szkoły lub przelewem na konto:

 

Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego

PEKAO O/BYDGOSZCZ  05 1240 6452 1111 0010 4802 8641

 

Przelew należy dokonać w taki sposób aby należność wpłynęła na konto w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Na przelewie należy podać: imię i nazwisko dziecka, numer obiadowy oraz jakiego miesiąca dotyczy wpłata i (ewentualnie odliczając zgłoszone nieobecności po uzgodnieniu z intendentką).

Odpłatność za obiady styczeń i luty  wpłacamy w styczniu.

 

Telefon do sekretariatu: 52  322-62-12 lub 697-911-670