Biuletyn Informacji Publicznej w Bydgoszczy
Indywidualizacja, procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej postawy kształcenia ogólnego.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W drodze do sukcesu.
Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.
Owoce w szkole
Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.
Pracownie komputerowe dla szkół

PostHeaderIcon Zespół Szkół nr 25 w Bydgoszczy

PostHeaderIcon Godziny pracy sekretariatu w okresie wakacyjnym.

W okresie wakacyjnym sekretariat ZS nr 25 MS jest czynny dla interesanów w godz.8.00 do 15.00.