DARMOWE PODRĘCZNIKI
Rok szkolny 2015/ 2016- bezpłatne podręczniki dla uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz uczniów klasy I gimnazjum
 
Edukacja wczesnoszkolna:
klasa I i II SP- uczniowie otrzymują od szkoły bezpłatne podręczniki/ na zasadzie użyczenia/ oprócz religii
 
klasa IV-  uczniowie otrzymują od szkoły bezpłatne podręczniki/ na zasadzie użyczenia/ oprócz religii
 
klasa I gimnazjum-
uczniowie otrzymują od szkoły bezpłatne podręczniki/ na zasadzie użyczenia/ oprócz religii
Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

Pracownie komputerowe dla szkół

Owoce w szkole

Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Indywidualizacja, procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej postawy kształcenia ogólnego.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W drodze do sukcesu.