Biuletyn Informacji Publicznej w Bydgoszczy
Indywidualizacja, procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej postawy kształcenia ogólnego.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W drodze do sukcesu.
Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.
Owoce w szkole
Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.
Pracownie komputerowe dla szkół

PostHeaderIcon Zespół Szkół nr 25 w Bydgoszczy

PostHeaderIcon Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015

ZS25MS.0121.19.2014                                                         Bydgoszcz, 10.09.2014 r.

Wydział Edukacji i Sportu

ul. Grudziądzka 9-15

85-130 Bydgoszcz

            W związku z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 z późn.zm.) przekazuję informację o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015:

Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

Szkoła Podstawowa nr 47 w Bydgoszczy

Gimnazjum nr 58 mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

02.01.2015 dzień po Nowym Roku

02.01.2015 r. dzień po Nowym Roku

05.01.2015 dzień przed Świętem Trzech Króli

05.01.2015 r. dzień przed Świętem Trzech Króli

21.04.2015 r. egzamin gimnazjalny

01.04.2015 r. sprawdzian uczniów klas szóstych szkół podstawowych

22.04.2015 r. egzamin gimnazjalny

21.04.2015 r. egzamin gimnazjalny

23.04.2015 r. egzamin gimnazjalny

22.04.2015 r. egzamin gimnazjalny

05.06.2015 r. piątek Po Bożym Ciele

23.04.2015 r. egzamin gimnazjalny

 

05.06.2015 r. piątek po Bożym Ciele

 Powyższe informacje przedstawiono:

1. nauczycielom w dniu 29 sierpnia 2014 r. – podczas posiedzenia rad pedagogicznych

2. rodzicom- w dniach 08 i 09 września 2014 r. – podczas zebrań z rodzicami

3. uczniom – podczas pierwszych godzin z wychowawcą